Succesvol samenwerken begint bij jezelf. Zo wek jij vertrouwen!

“Toen mijn kinderen nog dreumesen waren, stelde ik mezelf regelmatig de vraag: Zou ik ze zonder aarzeling een middag bij deze persoon achterlaten of voel ik bij die gedachte een knoop in mijn maag? Dat was in die tijd mijn manier om aan te voelen of ik de ander vertrouwde.

Lees verder

Zo verzeker jij je van de beste samenwerkingspartner

Eenmaal, andermaal? En gegund aan de inschrijver met de BPKV, de beste prijs-kwaliteitverhouding. Een gunningsmodel waarbij, naast de prijs en productkwaliteit, ook andere kwaliteitscriteria meewegen. Zo besloot een universiteit ‘Samenwerking’ aan haar aanbestedingsleidraad toe te voegen.

Lees verder
Cooperante_superman

Succesvol samenwerken? Ga anders managen!

“De samenwerking met een van onze strategische partners – een aannemer in kabel- en leidingbouw – loopt de laatste jaren niet lekker.” Aan de telefoon heb ik de Manager Projecten van een netbeheerder. “Irritaties, discussies, tegenwerking, het dieptepunt is bereikt. Kunnen jullie ons helpen de relatie te verbeteren?”

Lees verder
Cooperante_nieuwplan

Communicatie tijdens projecten

De niet zo leuke hoofdzaak voor succesvolle samenwerkingen: communicatie tijdens projecten. Wanneer je een project start, gaat dat waarschijnlijk gepaard met een heleboel enthousiasme en betrokkenheid. Zeker als je aan het roer of aan het front mag staan, maar ook voor overige projectleden geeft het begin van een nieuwe samenwerking veel positieve energie.

Lees verder
Cooperante_relax-min

Van een gedwongen naar een gelukkig huwelijk

Na een maandenlange voorbereiding en hard werken is het moment daar, je gaat je aanbesteding publiceren! Enerzijds is dit een proces waar je ervaring mee hebt, anderzijds blijft het een proces met een onzekere uitkomst. Want welke partij gaat de aanbesteding winnen? Met wie ga je deze complexe klus klaren?

Lees verder
Cooperante_samenwerken-min

Samenwerken met verschillende culturen

Succesvolle samenwerkingen worden alleen succesvol wanneer je ook werkt aan de onderlinge samenwerking. En dat is lastig, zeker wanneer er meerdere culturen in het spel zijn. Aan de hand van een casus uit mijn tijd bij NS laat ik zien hoe de samenwerking met meerdere culturen leidde tot een groot succes!

Lees verder
Cooperante_vrouwwijzendnaarzichzelf-min

Samenwerking met lastige leveranciers (deel 2)

Samenwerken met leveranciers kán ingewikkeld zijn. Maar het hoeft niet. Door te focussen op sociaal-emotionele verbinding breng je succesvolle samenwerkingen tot stand. Ik ben er van overtuigd dat daar de sleutel tot succes ligt! In twee blogs ga ik in op de onderbouwing van mijn stelling.

Lees verder
Cooperante_manwijzendnaarzichzelf-min

Samenwerking met lastige leveranciers (deel 1)

Samenwerken met leveranciers kan ingewikkeld zijn. Vaak wordt er gefocust op het behalen van doelen, plannen, controleren en het beheersen van het proces. Wat vaak buiten beschouwing wordt gelaten is het sociaal-emotionele aspect bij samenwerkingen. Mijn stelling is dat juist daar de sleutel tot succes ligt.

Lees verder
Cooperante_succesaanpak

Een unieke aanpak voor unieke samenwerkingen

Samenwerken aan een project, dat gaat vanzelf toch? Ik denk dat na het lezen van deze zin de meeste mensen in gedachten een hartgrondig ‘nee’ antwoorden. En dat is logisch. Want samenwerken is niet makkelijk. Ieder mens is uniek, net als ieder project. En dus verdient iedere samenwerking ook een unieke aanpak!

Lees verder