Cooperante_header_OverCooperante

Over Cooperante

Verbindt mensen met resultaat

Als project- of contractmanager zie je dat de verschillende doelen, drijfveren en belangen van teamleden onderling vertrouwen en samenwerking in de weg staan. En dat een project daaronder lijdt. Onnodig. Want vertrouwen en samenwerking zijn te beïnvloeden en te ontwikkelen. Wij doen dat dagelijks. Objectief en aantoonbaar. Daarmee helpen we teams beter te presteren en meer projecten op tijd, binnen budget, met plezier en tot tevredenheid van alle stakeholders op te leveren.

Onze aanpak: praktisch, mens- en doelgericht

Budget, planning, kwaliteit, informatie en organisatie. Het zijn de technische aspecten van een project die tijd en aandacht opeisen. Je vergroot je kans op succes en onderscheidend vermogen, door ook oog voor de menselijke factoren te hebben. Zoals vertrouwen, verbinding en samenwerking. Wij helpen die te ontwikkelen met een aanpak gebaseerd op:

 • ruim 25 jaar ervaring met samenwerking in complexe projectomgevingen;
 • een concrete en praktische werkwijze, gericht op directe toepasbaarheid;
 • een zelfontwikkelde ‘gereedschapskist’ met tools voor elk ambitieniveau;
 • betrokkenheid tijdens de hele projectduur: van intens naar minder intens;
 • doelgerichte ondersteuning die bijdraagt aan een beter verloop/resultaat.
oranje ampersand

"Een team is geen groep mensen die samenwerken;
een team is een groep mensen die elkaar vertrouwen."

Simon Sinek

Ons doel: méér projecten doen slagen

Toen wij - Ron Swart en Richard Mattheij - elkaar in 2006 ontmoetten, hadden we direct plezier en vertrouwen. Dat zijn de schakels die ons verbinden, de pijlers van onze samenwerking en de factoren die ons succes bepalen. Die factoren bepalen ook jouw succes. Wij vergroten de slagingskans van je projecten door wantrouwen in vertrouwen te veranderen, alleenwerkers in samenwerkers, en stroeve samenwerking in energiek teamwork, zodat leden van de verschillende projectteams:

 • zij aan zij werken, elkaar niet tegenwerken
 • mét elkaar praten in plaats van over elkaar
 • elkaars rol, behoeften, drijfveren begrijpen
 • zonder angst hun mening durven te geven
 • naar elkaar luisteren en elkaar versterken
 • denken in de wij- in plaats van de ik-vorm
 • elkaars kennis en kwaliteiten waarderen
 • samen tegenslagen incasseren en oplossen
 • samen doelen bereiken en successen vieren

De 3 beloftes van Cooperante

1. Een stevig fundament onder projectmanagement

Samenwerking is de hoeksteen van projectmanagement. Met onderling vertrouwen en een goede samenwerking als basis, weet ieder projectteam elk probleem het hoofd te bieden en de vaart in het project te houden. Dat fundament regelen wij voor je. We zetten daartoe praktijkgerichte methodes in, gebaseerd op vele ervaringsuren en wetenschappelijk onderzoek (Trust Unravelled, 2019).

2. Een soepeler verloop van bouw- en infraprojecten

Bij een bouw- of infraproject zijn managers van rijks-, provinciale of gemeentelijke overheids-instellingen, bouwbedrijven en ingenieursbureaus betrokken. Met ieder ándere belangen. Als ervaren, onafhankelijke partij begrijpen wij alle partijen, maar kijken we alleen naar het belang van het project. Dat is gebaat bij een gesmeerd verloop. En de olie in de projectraderen, dat zijn wij.

3. Een relatief kleine investering met groot effect

Door samen te werken groeit de kans op betere prestaties en een geslaagd project. Een project dat volgens alle tijds-, budget- en kwaliteitsafspraken opgeleverd wordt. Dat positieve publiciteit krijgt. En waarover de stakeholders tevreden zijn. Een referentieproject om trots op te zijn. Met een relatief kleine investering in de ontwikkeling van vertrouwen en samenwerking komt dit snel dichterbij.

Wanneer schakel je Cooperante in?

Bij inschrijving voor aanbestedingen

Maakt een projectplan, inclusief samenwerking, deel uit van het bestek? Is samenwerking een gunningsfactor? Voeg een voorstel aan je inschrijving toe, gericht op de ontwikkeling van onderscheidend samenwerkend vermogen voor jouw organisatie. Wij helpen je graag.

Bij uitschrijving van aanbestedingen

Het samenwerkend vermogen van je toekomstige partner maakt of breekt een project. Laat daarom niets aan het toeval over en sluit risico’s uit. Via een assessment van de inschrijvende partijen stellen wij objectief en aantoonbaar vast met wie jij het succesvolst samenwerkt.

Bij de start van een complex project

Heb je een contract met een overheidsinstelling of onderneming in de bouw-, infra-, energie- of ict-sector afgesloten en wil je voorkomen dat het een vechtcontract wordt? Voor een vliegende start en goede projectvoortgang betrek je ons vanaf het begin bij je project.

Als interventie tijdens een project

Is het project net in volle gang en ontstaan er al snel irritaties, frustraties en conflicten? Wij ontrafelen moeizame, complexe samenwerkingsrelaties en komen snel tot de kern. We voorkomen dat zaken uit de hand lopen en brengen de samenwerking weer goed op gang.

De slagingskans van je project vergroten?

Zet samenwerking op de agenda, breid je projectteam uit met een samenwerkingsspecialist en vergroot zo de slagingskans van je project.