Cooperante_overzicht-min

Succesvol samenwerken begint bij jezelf. Zo wek jij vertrouwen!

“Toen mijn kinderen nog dreumesen waren, stelde ik mezelf regelmatig de vraag: Zou ik ze zonder aarzeling een middag bij deze persoon achterlaten of voel ik bij die gedachte een knoop in mijn maag? Dat was in die tijd mijn manier om aan te voelen of ik de ander vertrouwde.

Vertrouwen géven heb je zelf in de hand. En gek maar waar, dat geldt ook voor vertrouwen kríjgen. Want wist je dat er 6 factoren zijn, waarmee jij vertrouwen kunt wekken? 6 vaardigheden en gedragingen, die jij kunt inzetten om succesvol samen te werken?” In deze blog vertelt Ron Swart, medeoprichter en samenwerkingsexpert, over het belang van vertrouwen wekken en de 6 manieren waarop je dit doet.

Waarom is betrouwbaarheid noodzakelijk?

“In de markt waarin wij werkzaam zijn, hebben opdrachten bijna allemaal te maken met de (gebrekkige) samenwerking van projectteams bij complexe, omvangrijke projecten. Projecten waarbij grote financiële en economische belangen op het spel staan. Waarbij de druk vaak hoog oploopt en er discussies ontstaan. Juist dan komt het erop aan. Want wantrouwen partijen elkaar, dan draaien deze discussies vaak uit op (juridische) conflicten. Inspannend, tijdrovend en geldverslindend. Daarna is het een kwestie van tijd tot een volgend conflict. Maar is er sprake van een vertrouwensrelatie tussen de partijen? Dan lossen zij bijna 100% van hun conflicten zelf op. En bovendien 2x zo snel. Het project wordt dan wél op tijd, binnen budget en tot tevredenheid opgeleverd.”

Hoe besluit je of je iemand (snel) vertrouwt?

“Iemand vertrouwen, is weten wie iemand is en wat iemand kan. Weten dat iemand dezelfde intenties heeft als jij, en dingen net zo goed doet als jij. Of beter. Zodat jij los durft te laten. Ik geef de voorkeur aan open zijn en de ander direct vertrouwen boven de kat uit de boom kijken. Want vertrouwen geven is vertrouwen zaaien, daar ben ik van overtuigd. Wanneer ik kennismaak met een zakelijke relatie, wil ik dat we wederzijds vertrouwen ervaren op basis van onze gedragingen, handelingen en vaardigheden. Dat is voor mij een voorwaarde voor het aannemen van een opdracht. Iemand die je de ruimte geeft, interesse in je toont, afwisselend praat en luistert, en zich niet oordelend, maar juist onderzoekend opstelt, wint mijn vertrouwen snel.

Mensen die ik niet snel vertrouw, zijn dan ook degenen die direct vanuit het eigen ik-perspectief redeneren, zonder open te staan voor feedback, standpunten of inzichten van anderen. Ook mensen die anderen onrespectvol behandelen, niet oprecht naar hen luisteren, of bij wie de intentie ontbreekt om samen tot een goed resultaat te komen, komen niet betrouwbaar over.”

Met welke 6 factoren wek je vertrouwen?

“Onze partner Alf Smolders ontrafelde in zijn wetenschappelijk onderzoek ‘Trust Unravelled’ uit 2019 58 subfactoren die de mate van vertrouwen beïnvloeden en bracht die terug tot 10 sleutelfactoren. Daarvan zijn er 6 te beïnvloeden. Dat betekent dat je deze kunt ontwikkelen, aanleren en inzetten. Dit zijn de 6 manieren om vertrouwen te wekken bij je samenwerkpartners:

Gedrag. Toon interesse. Neem belangrijke informatie in je op. Weeg alternatieven af. Kom tot onderbouwde beoordelingen. Doe wat je zegt.

Communicatie. Wees integer in wat je zegt. Ben je niet zeker, zoek het uit. Luister oprecht. En sta open voor andere standpunten dan de jouwe.

Gezamenlijkheid. Draag bij aan het gezamenlijke resultaat door open en transparant te zijn en je zaken goed met anderen af te stemmen.

Rentmeesterschap. Richt je denken en handelen op een maximale benutting van tijd, geld en andere middelen van betrokken stakeholders.

Gelijkwaardigheid. Waardeer je eigen kwaliteiten, eigenschappen, vaardigheden en prestaties – en die van anderen – altijd objectief.

Normen en waarden. Houd je onder alle omstandigheden aan de algemene, professionele, sociale en ethische normen en waarden.

Leren hoe je (meer) vertrouwen wekt?

Succesvol samenwerken begint bij jezelf. Bij iemands vertrouwen wekken én waard zijn. Daarmee helpen wij je graag. Bel of mail gerust!