Cooperante_superman

Succesvol samenwerken? Ga anders managen!

“De samenwerking met een van onze strategische partners – een aannemer in kabel- en leidingbouw – loopt de laatste jaren niet lekker.” Aan de telefoon heb ik de Manager Projecten van een netbeheerder. “Irritaties, discussies, tegenwerking, het dieptepunt is bereikt. Kunnen jullie ons helpen de relatie te verbeteren?” Een samenwerkingsrelatie is goed te herstellen, mits project- of contractmanagers hun werkwijze aanpassen. Het knelpunt zit ‘m vaak in de manier waarop zij aansturen, en het effect daarvan op houding, gedrag en vertrouwen binnen en tussen teams. Een minder economische, meer relationele sturingsstijl is dan de oplossing.

Sterk afhankelijk van elkaar

Rommelt het in een samenwerkingsrelatie? Dan lijkt een keuze voor een andere partner de makkelijkste weg. Een met wie je wél plezierig en succesvol samenwerkt. Maar zo makkelijk is dat niet. Niet als je – zoals deze netbeheerder en aannemer – opereert in een markt met een beperkt aantal spelers. Dan ben je sterk afhankelijk van elkaar. En heb je elkaar hard nodig om projecten, zoals uitbreidingen van elektriciteitsnetwerken, op tijd, binnen budget en tot tevredenheid op te leveren. Niemand daar zit te wachten op conflicten en vertragingen. Zeker niet nu de energietransitie onder hoge druk staat door te weinig technische capaciteit en technisch personeel. Ze hebben geen tijd te verliezen; het volgende project wacht. Er zit dan ook maar 1 ding op: de barsten in de relatie herstellen.

Klassieke managementstijl

Barsten in de relatie ontstaan vaak door een vertrouwensbreuk. Het vertrouwen tussen deze netwerkbeheerder en aannemer is zover afgebrokkeld, dat de partijen nu lijnrecht tegenover elkaar staan. Ze luisteren niet naar elkaar, discussiëren eindeloos, negeren afspraken en hebben geen lol meer in hun werk. In een verstoorde relatie moet vertrouwen weer de ruimte krijgen om te groeien. Of die ruimte er is, hangt af van de manier waarop de project- of contractmanagers hun teams aansturen.

De netbeheerder en de aannemer hebben allebei een klassieke contractuele stijl van managen. Ze houden zich dus financieel en juridisch strikt aan de letters van het (vaak gedetailleerde) contract. Ook hun samenwerking verloopt volgens een klassiek patroon: de netbeheerder beslist, de aannemer voert uit. Deze stijl biedt nauwelijks ruimte voor het ontwikkelen van vertrouwen en verbondenheid. Zo wijst het wetenschappelijk onderzoek Trust Unravelled, Smolders (2019) uit, dat deze wijze van aansturing ertoe leidt, dat slechts 18% van de conflicten opgelost wordt. Het is dan ook die economische managementstijl, die de relatie bergafwaarts geduwd heeft.

Contact boven contract

Sinds de samenwerking tussen de netbeheerder en de aannemer tientallen jaren geleden startte, is de wereld enorm veranderd. Ontwikkelingen stellen andere eisen aan hoe je met zakenrelaties omgaat. Hoe je samenwerkt. Hoe je managet. De veranderende tijdsgeest vraagt om een relationele managementstijl. Een sturingsstijl die uitgaat van het behalen van gezamenlijke doelen. Door over en weer inzicht, begrip en inlevingsvermogen te tonen, ontstaat een andere dynamiek, een ander gedrag, een ander soort samenwerking. Je bouwt daarmee aan een constructieve relatie, waarbij de partijen naar elkaar luisteren, opbouwende discussies voeren en elkaar de ruimte geven om standpunten toe te lichten. Het is wetenschappelijk bewezen, dat project- en contractmanagers met een relationele managementstijl bijna 100% van hun conflicten oplossen. En dan ook nog 2x zo snel. Contact boven contract.

Managementstijl bepaalt

Vertrouwen projectteamleden elkaar, dan werken ze succesvol(ler) samen en presteren ze beter. Het is jouw sturingsstijl, die bepaalt of vertrouwen binnen de samenwerkingsrelatie de ruimte krijgt om te groeien. De netbeheerder en de aannemer hebben bewust voor duurzame samenwerking gekozen. Ze zagen het effect van hun gedrag in, doorbraken oude patronen, lieten het economisch denken los en concentreerden zich op de relatie. Het onderlinge vertrouwen groeide en ook het werkplezier. Sindsdien worden besluiten sneller genomen, meerkosten eerlijker verdeeld, personele kosten bespaard en projecten succesvol opgeleverd.

Succesvol samenwerken? Bekijk onze vijfstapsaanpak voor succesvol samenwerken, of bel of mail ons voor een afspraak.