Ons team

De juiste samenwerkingsspecialist voor jouw project

Tijdens onze loopbanen in het bedrijfsleven en de bouw- en infrabranche hebben we een gedreven club samenwerkingsspecialisten om ons heen verzameld. Stuk voor stuk echte aanpakkers zonder blabla. Kijkend naar de aard, omvang en fase van het project enerzijds, en naar de samenstelling en complexiteit van het projectteam anderzijds, zetten we de professional in die het best bij je project past.

Het team van Cooperante

  • experts in samenwerking bij grootschalige projecten
  • krachtenbundelaars die je helpen je doel te bereiken
  • voorvechters van mensgerichter projectmanagement
  • ‘oude’ bekenden in de grond-, wegen- en waterbouw
  • pragmatische managers met > 25 jaar projectervaring

Meer over Cooperante >

Bel of mail voor een afspraak

Een goede samenwerking is in theorie eenvoudig, maar blijkt in de praktijk bijzonder lastig. Vind je het tijd om goede samenwerking in je team op gang te brengen?

Ron Swart - Cooperante

Ron Swart

oprichter
Te vaak heb ik overheidsgelden zien verbranden, planningen zien uitlopen, faalkosten zien oplopen en partijen lijnrecht tegenover elkaar zien staan. Meestal door gebrek aan samenwerking. Daarom leg ik nu de nadruk op de ontwikkeling van mensen en teams om projecten leuker, maar vooral succesvoller te maken.

Ervaring:
Sinds 1990

Functies:
(interim) manager, projectmanager en managementadviseur op het gebied van ketensamenwerking

Projecten:
O.a. voor BP, Alcatel, Philips, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht en Hoogheemraadschap Delfland

Richard Mattheij - Cooperante

Richard Mattheij

oprichter
Door gebrek aan goede samenwerking zag ik veel projecten mislopen. Ik zag ook dat mensen het verschil maakten tussen een slecht en succesvol project. Dat het belangrijk is samen doelen te stellen en resultaten te vieren. Vanuit Cooperante haal ik nu de angels uit complexe relaties en het maximale uit samenwerkingen.

Ervaring:
Sinds 1994

Functies:
(interim) manager, projectmanager en managementadviseur op het gebied van ketensamenwerking

Projecten:
o.a. voor AVR, Andritz, Campbell's, Gemeente Leiden, Ministerie van Justitie, NS, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap HNK, UWV en Vitens

Alf Smolders - associate Cooperante

Alf Smolders MBA PhD

associate partner
Onze maatschappij is opgebouwd uit systemen die met vele verbindingen aan elkaar samenhangen. In mijn visie bekijken we het systeem vooral vanuit het economisch perspectief, wat vaak tot spanningen leidt in de samenwerking. In de wetenschap wordt vertrouwen het bindend middel genoemd. Die theorie is omgezet naar een praktisch stappenplan; deze tools worden door Cooperante gebruikt in haar missie om samenwerkingsrelaties te contracteren, vorm te geven en te versterken.

Ervaring:
Sinds 2001

Functies:
Manager, projectmanager, docent, wetenschapper

Projecten:
O.a. voor ProRail, Hogeschool van Amsterdam, TU Delft en COA

Oscar Gennissen | team Cooperante

Oscar Gennissen

associate
In de (interim) functies die ik heb vervuld, heb ik te vaak meegemaakt dat er door (onnodige) conflicten geld en energie weglekt als mensen samenwerken. Met extra aandacht en inzet van onze tools is dit in veel gevallen te voorkomen. Mooier werk kan ik me haast niet voorstellen.

Ervaring:
Sinds 1990

Functies:
Adviseur, ondernemer, managing partner, bestuurder, toezichthouder, senior managementconsultant en interim manager

Projecten:
O.a. voor Shell, NS, Heijmans en Hoogheemraadschap Rijnland

Marja Hissink - partner Cooperante

Marja Hissink

associate
In samenwerkingsverbanden wordt hoofdzakelijk aandacht besteedt aan de tastbare middelen, zoals contracten, methodes en afspraken en er wordt nauwelijks aandacht besteed aan ontastbare onderdelen, zoals vertrouwen en onderstromen in relaties. Vanuit mijn ervaring besef ik steeds meer dat een echte verbinding tussen mensen een sleutel tot succes is bij projecten. De basis daarvoor ligt in het elkaar kennen, het begrijpen van elkaars intenties en verwachtingen, het waarderen van elkaar en het hebben van vertrouwen in wat we doen. Mijn focus ligt dan ook op het realiseren van echte verbinding in samenwerkingsverbanden om projecten succesvol te laten zijn.

Ervaring:
Sinds 1996

Functies:
Strategisch Inkoper, Senior Contractmanager, Projectleider, Coach

Projecten:
O.a. voor Alliander, Kadaster, Provincie Noord Holland, Achmea, TU Delft en Belastingdienst

Michiel van Hattem - partner Cooperante

Michiel van Hattem

associate
Ik geloof heel erg in samenwerking’, als ex-beroepsofficier en veteraan maar ook als directeur en verandermanager maken teams het verschil. Door anders te kijken, verhalen te delen en resultaten te vieren kunnen teams onder moeilijke omstandigheden presteren en verrassen. Voor mij persoonlijk is het daarbij belangrijk om via die prestaties een maatschappelijke impact te bereiken, het verschil te maken voor de komende generaties. Aanbestedingen zouden de start van samenwerking moeten zijn terwijl nu risico’s en bureaucratie voorop lijken te staan. Ook hierbij kunnen teams het verschil maken.

Ervaring:
Sinds 1993

Functies:
Beroepsofficier, docent, organisatieadviseur, hoofd control, directeur bedrijfsvoering, algemeen directeur, programma- en verandermanager

Projecten:
O.a. voor Ministerie van Defensie, Gemeente Roosendaal, Politieacademie en Nationale Politie, ROC West-Brabant, vfonds, Double Healix, Stichting Movielearning, Fontys Hogescholen en Open Universiteit.

Martine Leewis - partner Cooperante

Martine Leewis

associate
Ik ben een ervaren onderzoeker, adviseur en procesmanager op het gebied van water-, mobiliteit- en klimaat vraagstukken. Organisatorisch sterk, kritisch analytisch, vrolijk en verbindend, met een groot hart voor mensen en natuur. Tevens ervaren mediator. Mijn motto bij samenwerken: Mensen verbinden, ook als de spanning oploopt. Altijd op zoek naar het onderliggend belang en de werkelijke drijfveren, zodat onverwachte allianties mogelijk worden. Alleen zo lossen we de grote vraagstukken van deze tijd op!

Ervaring:
Sinds 1990

Functies:
Senior communicatie- en beleidsadviseur, trainer, mediator, proces- en programmamanager, bestuurder

Projecten:
o.a. doorstart programma management Markermeerdijken, doorstart samenwerking ProRail-Arcadis, Beoordelen en advisering samenwerking KPN-aannemers glasvezelnetwerk, beleidsbemiddeling zoetwater Zeeland en second opinion stikstofvraagstuk

Machiel Boneschanscher - partner Cooperante

Machiel Boneschanscher

associate
Gedurende mijn loopbaan heb ik ervaren dat heldere afspraken wel belangrijk zijn, maar dat vooral een basishouding van vertrouwen en respect en een 'culturele klik' zorgen voor een succesvolle samenwerking. Nieuwe relaties kunnen bewust hierop gebouwd worden en deze investering betaalt zich ruimschoots terug in succes en werkplezier. Via Cooperante pas ik deze ervaring toe op een breder terrein.

Ervaring:
Sinds 1995

Functies:
Inkoopmanager, change manager, procuratiehouder en adviseur op het gebied van inkopen van Energie, IT en kapitaalgoederen in zowel de commerciële als de publieke sector.

Projecten:
o.a. voor Philips, Thomson, Dräger, Abellio, en NS

Judith Berben - associate Cooperante

Judith Berben

associate
In mijn werk ben ik betrokken, soms confronterend, open en in staat om verbinding te maken met uiteenlopende mensen en teams. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat is wat een goede samenwerking je brengt. Daarvoor is het belangrijk dat de teamleden elkaar kennen, vertrouwen en weten waar het team voor staat. In een team met een goede basis ontstaat ruimte om op een goede manier met conflicten om te gaan. Moeilijke zaken worden besproken en teamleden pakken verantwoordelijkheid.

Ervaring:
Sinds 2007

Functies:
Projectleider, inkoopplanner, leidinggevende, crisisadviseur, projectleider, programmamanager en (team)coach

Projecten:
o.a. voor NS, BrabantWater en Use Your Talents